28 martie 2012

Ce aşteaptă Iisus, cu adevărat, de la noi ?

Ce aşteaptă Iisus, cu adevărat, de la noi
"Ce doriţi voi să-Mi daţi, pe care să nu-l fi primit mai înainte de la Tatăl Meu care este în ceruri? Iar dacă
aţi primit cum puteţi vorbi ca şi cum nu aţi fi primit? Ce vreţi voi să-Mi daţi care să nu-Mi aparţină deja?
Pentru că tot ceea ce este al Tatălui este şi al Meu. Căci Tatăl şi cu Mine nu suntem doi ci Unul! Vă spun
nimic nu vă aparţine vouă, înafară de voinţa voastră (liberul vostru arbitru). Tot restul îmi aparţine Mie.
Dacă îmi oferiţi voinţa voastră, prin iubire adevărată din inimile voastre şi dacă credeţi că Eu şi Tatăl
Meu suntem cu adevărat Unul, îmi veţi fi dat tot ceea ce doresc şi astept de la voi"
Despre adevăraţii succesori ai lui Iisus
Orice ar încerca şi orice ar face toată viaţa sa, cel care nu părăseşte totul pentru a-şi întoarce paşii
direct către Mine, poate cuceri chiar întreaga lume, dar degeaba, dacă nu Mă va avea pe Mine!
Cucerirea întregii lumi nu-i va folosi la nimic, fiindcă este mort! Dar dacă în această perioadă a revelării
Evangheliei, Eu chem pe cineva şi îi spun: "Vino!", iar el nu vine, el va suporta moartea spiritului. Cine
este chemat, după ce M-a chemat, trebuei să vină fără să şovăie, pentru că Eu nu voi rămâne plin de
graţie în această lume. Eu îmi urmez drumul şi nu insist dacă cei cărora le spun: "Veniţi" şovăie.2 comentarii: