30 iunie 2015

Doctorul Paulescu dspre Coran

Astazi vreau sa recitim cateva randuri din celebra carte a lui Paulescu: Spitalul, Coranul , Talmudul, Cahalul si Francmasoneria.
Puteti iata interactiona cu cateva din grozaviile pe care Muhamed le-a introdus in Coran si care evident nu au cum sa fie de inpiratie divina mai ales cele care sunt in contradictie cu mesajul lui Hristos.
Devine evident pt oricine ca Muhamed era un barbar al desertului obsedat sexual...
Din pacate insa obsesia sa sexuala nu s-a soldat cu drepturi si libertati pt femei...

Încă de la începutul carierei sale, MAHOMET, în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi, săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi, după nouă ani de lupte sângeroase, puse mâna pe Meca19.
În acest timp, el duce o viaţă de adevărat bandit, înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor.
„Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani, - atât din cai şi din cămile, cât şi din celelalte lucruri jefuite”20.
Califii, urmaşii lui MAHOMET, îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară, care nu avea altă ţintă decât cucerirea21.
De la Meca, secta se întinse asupra Arabiei întregi, - şi pe urmă năvăli, de jur împrejur, în ţări din ce în ce mai depărtate, cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului.
Islamismul propagându-se numai prin arme, e lesne de înţeles că, în aceste condiţii, teritoriile naţiilor, cu care musulmanii veneau în contact, deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor, în urma unui război nenorocit.
Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări, începând cu Persia, trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania.
Jaful era atunci un obicei, ba, ceva mai mult, sultanii şi paşalele lor, sugeau, peste tot, ca strigoii, sângele popoarelor creştine învinse, pe care le administrau.
Pretutindeni, arabii şi mai cu seamă turcii, au sărăcit astfel, până la cea mai neagră mizerie, ţările care, ca a noastră, au avut nenorocirea să le cadă în gheare.
In familie, autoritatea tatălui e absolută. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor.
Totuşi, MAHOMET uşurează oarecum rigoarea acestui drept, relativ la copii.
„Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei;… uciderea copiilor este un mare păcat”28.
Cât despre femei, falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei, prin instituţia poligamiei, flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie, - ceea ce a făcut să se zică, cu drept cuvânt, că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului29.
MAHOMET autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste; - el însuşi a avut, la un oarecare moment, până la cincisprezece soţii legitime. Dar, le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii, ca unii sultani), luate chiar dintre roabe.
„Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două, trei sau patru; - dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate, nu luaţi decât una.
Puteţi, de asemenea, să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit.30
Femeia este considerată, de musulmani, fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă, fie ca un instrument de plăcere, destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor, putreziţi de vicii.
„Dintre femeile tale, vei păstra pe cele ce-ţi convin; te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”31.
Fondatorul islamului, dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. Dar adaugă, ca să poleiască pilula:
„Divorţul, întâia şi a doua oară, trebuie să se facă cu blândeţe, politeţe şi binefaceri”32.
Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că, de pe urma poligamiei, femeile sunt groaznic chinuite de gelozie, trebuind ca, mai multe, să-şi împartă iubirea unui singur om.
Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale, în veci nesăturate, ale acestor nenorocite femei, credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă, adevărate morminte pentru vii - sau le acoperă cu văluri groase, care nu lasă să se vadă decât ochii.
Dar, pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele, în plină perioadă de rut, monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi... fără nevoi sexuale, adică lipsiţi de organe genitale. Scopiră deci, cu forţa, robi străini, îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem.
Astfel, pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor, - exclusiv rezervată stăpânului, - au mers până să mutileze fiinţe omeneşti, lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu