28 decembrie 2013

Arhanghelul, Fecioara si cei doi Martori

Am spus ca Arhanghelul Mihail a fost luat evreilor si a fost daruit noua.
Putem recunoaste asta dupa numele marilor eroi ai natiunii noastre prin care Arhanghelul a actionat: Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, Regele Mihai si alti Mihai…
Fecioara ni s-a daruit prin cea mai mare femeie a natiunii, Regina Maria care ii poarta numele, si alte Marii faimoase, Maria este numele cel mai des folosit de natiunea noastra.
Miracol sau mare conicidenta este ca cei doi martori poarta numele celor doi mari protectori ai neamului, al Arhanghelului si al Fecioarei.
Cel care poarta numele Fecioarei este Beatitudine, Iubire, Copilarie, un maestru cum rar poti sa vezi pe pamant…
Celalalt este mai razboinic, dupa cum stim si se ia la tranta cu Fiara, asemenea Arhanghelului…
Iar voua va spun bucurati-va, Dumnezeu ne daruieste comori…
Contemplati va rog :  REGELE MIHAI si REGINA MARIA…
Iata cei doi mari protectori ai natiunii alaturi de Hristos.
Cei doi martori vor fi un soc pentru toata lumea dupa cum este si profetit…
3. Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şi şaizeci de zile.
4. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului.
5. Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi mistuieşte pe vrăjmaşii lor; şi dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie ucis.
6. Aceştia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor, şi putere au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi.
7. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî.
8. Şi trupurile lor vor zăcea pe uliţele cetăţii celei mari, care se cheamă, duhovniceşte, Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor.
9. Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri vor privi la trupurile lor trei zile şi jumătate şi nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt.
10. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri unul altuia, pentru că aceşti doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ.
11. Şi după cele trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat pe picioarele lor şi frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.
12. Şi din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la cer, în nori, şi au privit la ei duşmanii lor. 
Ap 11

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu